Hvad er QRM?

Hvad er QRM?

De fire kernekoncepter i QRM

Quick Response Manufacturing er en strategi med fokus på at kunne reagere og tilpasse sig hurtigt i et miljø med stor variation. 


Quick Response Manufacturing er baseret på at se sin forretning som flere mindre enheder - ikke afdelinger, men multifunktionelle teams, som hver især er i stand til lynhurtigt at tilpasse sig ændringer. Dette kræver ''overkapacitet'' og i en QRM verden ''betaler'' man for overkapacitet ved at fjerne unødvendigt overhead.


Ring til Peter, hvis du vil høre mere om dine muligheder med QRM.

TÆNK I TID

QRM ORGANISERING

SYSTEMERS NATURLOVE

HELE VEJEN RUNDT

Tænk i tid

Ved at tænke i tid, kan man opdage vigtigheden og gevinsterne ved korte gennemløbstider.


QRM Organisering

QRM organisering handler om, hvordan vi skal organisere os omkring opgaverne, så vi går fra siloer til teams med fokus på flow.


Systemers naturlove

Alle systemer er underlagt naturlove. Når der opbygges køer, fører dette til ventetider - men hvorfor opstår køerne og ventetiderne? Forstår du naturlovene bag, så er du bedre i stand til at reducere ventetiden.


Hele vejen rundt

Der er QRM-potentiale i alle organisationer - det er ikke sikkert, at det kan implementeres i hele organisationen, men man kan altid implementere det i dele af den.

KONTAKT OS


QRM Instituttet

Obkærvej 12, 7100 Vejle

Peter@qrminstituttet.dk

+45 50 50 46 22