QRM i administration og service

QRM I ADMINISTRATION OG SERVICE

Traditionelt halter produktivitetsstigningen i administration og service efter resultaterne opnået generelt indenfor fremstillingsindustrien, hvilket typsik resulterer i høje transaktionsomkostninger.


Vores erfaring med QRM projekter indenfor administration og service viser fantastiske resultater:


  • Gennemløbstider reduceret fra 30 dage til 5 dage

  • Eliminering af 70 - 80 % af ansvarsskift

  • Reduktion i 'overhead' i form af f.eks. færre møder og emails.

  • Forbedret kvalitet og eliminering af tilbageløb


Alt dette minimerer behovet for "brandslukning" og frigør tid hos ledere til proaktiv ledelse og udvikling af medarbejdere.

Quick Response projekter transformerer organisationen til at være fleksibel og responsiv opbygget omkring Quick Respone Office Celler (Q-ROCs)  

KONTAKT OS


QRM Instituttet

Obkærvej 12, 7100 Vejle

Peter@qrminstituttet.dk

+45 50 50 46 22