QRM i produktion

QRM I PRODUKTION

Quick Response Manufacturing (QRM) giver overraskende gode resultater! Som for eksempel hos HECO International, som efter en massiv reduktion af leveringstiden, kunne erobre en ny kunde i Japan, vel at mærke fra en konkurrent, som ligger lige ved siden af kunden. Hvordan det?


Ved at reducere gennemløbstiden på kundespecifikke reservedele fra seks uger til 10 dage og produktionstiden fra 14 dage til to dage. I produktioner med et højt produktmiks, små seriestørrelser og kundetilpassede produkter er QRM særdeles velegnet.


Resultaterne er typisk en reduktion af gennemløbstider på 50-80%, med heraf følgende reduktion af varer i arbejde, mindre behov for omplanlægning, bedre kvalitet, højere leveringsevne, lavere overhead samt forbedret fleksibilitetet og reaktionsevne. Hvis dette udnyttes og markedsføres overfor kunderne, vil det direkte kunne udmøntes i vækst.


QRM løsninger i produktionen varierer fra små dedikerede celler, som løser en specifik opgave til større projekter, som medfører gennemgribende ændringer i den måde produktionen er organiseret på. I nogle tilfælde er løsningen "hybrid celler" hvor produktion og produktionsforberedelse smelter sammen, for at opnå yderligere produktivitetsstigning.


QRM Instituttet har stor erfaring i at sammensætte skræddersyede projekter til den enkelte kundes behov. Ud over mærkbar reduktion af gennemløbstider og heraf afledte positive effekter, giver QRM projekter en mærkbar højere trivsel hos medarbejderne.

KONTAKT OS


QRM Instituttet

Obkærvej 12, 7100 Vejle

Peter@qrminstituttet.dk

+45 50 50 46 22